Dėl skelbimo apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

2017-05-22

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d.  LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-474 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, teikiame informaciją.

INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS – ASFALTBETONIO GAMYBINĖS BAZĖS REKONSTRAVIMAS MARIJAMPOLĖJE, VASAROS G. 14 POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Alkesta“ registracijos adresas: Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus Tel. (8 315) 77755, faksas (8 315) 77265, el.p. info@alkesta.lt;

Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, registracijos adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, telefonas, faksas: (8 37) 205419, (8 37) 205227, el.p. zibute.chmieliauskiene@tyrens.lt

Ūkinės veiklos pavadinimas: Asfalto gamybinės bazės rekonstravimas – naujos asfalto gamybos linijos Concept „TBA 3000 C“ pastatymas.

Ūkinės veiklos vieta: Vasaros g.14, LT-68108 Marijampolė, Narto seniūnija.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė vykdo asfaltbetonio gamybą dviejose gamybos linijose. Asfaltbetonio gamybos apimtis 130000 t per metus. Po rekonstrukcijos apimtis nesikeis. Vietoje demontuojamos gamybos linijos „Teltomat 100“ bus pastatyta asfalto gamybos linija Concept „TBA 3000 C“. Gamybos linijos kartu nedirbs. Atliekamas PVSV, formuojama sanitarinė apsaugos zona.

Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2017-05-23 iki 2017-06-07: UAB„Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas,  internetinėje svetainėje www.tyrens.lt, ir Narto seniūnijoje, Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė (darbo laikas: I-IV 08-:00-17:00 V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45). Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos santrauka.

Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2017 m. birželio 07 d.17 val.Narto seniūnijos patalpose, esančiose Lietuvininkų g. 18, LT-68300 Marijampolė.

Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, registruotu laišku arba įteikiant el. p. zibute.chmieliauskiene@tyrens.lt

Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių  (SAZ tikslinimo) priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Marijampolės departamentas A.Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. (8 343) 53332, el. p. marijampole@nvsc.lt, info@nvsc.

Kontaktinis asmuo: poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo specialistė Ž. Chmieliauskienė  tel. +370 682 53970 el. paštas: zibute.chmieliauskiene@tyrens.lt