Dėl skelbimo apie parengtą poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitą

2017-01-16

Vadovaujantis 2011 m. gegužės 13 d.  LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-474 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės vertinimo atvejų nustatymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“, teikiame informaciją.

INFORMACIJA APIE UAB „ALKESTA“ ŪKINĖS VEIKLOS-STATYBINIŲ ATLIEKŲ LAIKYMAS IR APDOROJIMAS (ADRESAS: LAUKŲ G/. 1A, TRAKIŠKIŲ K., KALVARIJOS SEN., KALVARIJOS SAV.) POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO (PVSV) ATASKAITĄ

  1. Ūkinės veiklos organizatorius:  UAB „Alkesta“ registracijos adresas: Naujoji g. 118, LT-62175, Alytus Tel. (8 315) 77755, faksas (8 315) 77 265, el.p. info@alkesta.lt;
  2. Ūkinės veiklos PVSV ataskaitos rengėjas: UAB „Kelprojektas“, registracijos adresas: I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, Telefonas, faksas: (8 37) 205419, (8 37) 205227, el.p. zibute.chmieliauskiene@tyrens.lt
  3. Ūkinės veiklos pavadinimas: Statybinių atliekų surinkimas, laikymas, rūšiavimas, smulkinimas (apdorojimas).
  4. Ūkinės veiklos vieta: Laukų g. 1A, Trakiškių k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav.
  1. Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Įmonė vykdo statybinių atliekų surinkimą, laikymą ir smulkinimą. Numatoma laikyti iki 9000 t statybinių ir griovimo atliekų vienu metu. Planuojama per metus susmulkinti ir perdirbti iki 90000 t statybinių ir griovimo atliekų.  Atliekamas PVSV, formuojama sanitarinė apsaugos zona.
  2. Susipažinti su PVSV ataskaita galima nuo 2016-12-12 ik 2016-12-29: UAB„Kelprojektas“ patalpose, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, internetinėje svetainėje www.tyrens.lt,  Kalvarijos seniūnijoje, Laisvės g. 2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav., LT-69214 (darbo laikas: I-IV 08-:00-17:00 V 08:00-15:45, pertrauka 12:00-12:45).
  3. Sprendimą dėl ūkinės veiklos galimybių  (SAZ tikslinimo) priims: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM, Marijampolės departamentas A.Valaičio g. 2, Marijampolė, tel. (8 343) 53 33, el. p. marijampole@nvsc.lt, info@nvsc.lt
  1. Viešo visuomenės susipažinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2016 m. gruodžio 29 d.  17 val.Kalvarijos seniūnijos patalpose, esančiose Laisvės g. 2, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.
  2. Pasiūlymus iki viešo visuomenės susipažinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: UAB „Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. p. zibute.chmieliauskiene@tyrens.lt

Dokumentai:

PVSV ataskaita tekstinė dalis

PVSV Santrauka

1 priedas. PVSVS licencija

2 priedas. Alkesta Atranskos išvada ir viešinimas

3 priedas. Taršos leidimas

4 priedas. Taršos šaltinių išsidėstymas

5 priedas. SAZ planas be PVSV

6 priedas. SAZ planas su PVSV

7 priedas. Oro tarša

8 priedas. Triukšmo protokolas ir žemėlapis

9 priedas. Triukšmo sklaidos žemėlapiai

10 priedas. Želdinimas

11 priedas. Visuomenės informavimas iki viešo susirinkimo

12 priedas. Viešo susirinkimo dokumentai