Dėl pradedamo rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose projekto

 2024-02-21

Vadovaujantis 2024 m. sausio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 82 „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano patvirtinimo ir žemės paėmimo visuomenės poreikiams pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendinius procedūros pradžios“, kuris paskelbtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (adresas internete www.tpdr.lt), specialiojo plano dokumento registracijos numeris T00090448 (toliau – Specialusis planas), sprendiniais, Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose pradedamas rengti Žemės paėmimo visuomenės poreikiams (pagal projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planą) Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose projektas (toliau – Projektas).

Projektą įgyvendinančioji institucija – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, juridinio asmens kodas 188620589, Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt. Atsakingi asmenys – Infrastruktūros plėtros grupės patarėjas Darius Sriubas, tel. +370 660 43639, el. p. darius.sriubas@sumin.lt, Infrastruktūros plėtros grupės vyriausioji specialistė Asta Nakaitė, tel. +370 660 43638, el. p. asta.nakaite@sumin.lt.

Paslaugų pirkėjas – AB „LTG Infra“, juridinio asmens kodas 110053842, Geležinkelio g. 2, 02100 Vilnius, tel. 8 (5) 269 3353, el. p. info@ltginfra.lt. Atsakingi asmenys – „Rail Baltica“ valdymo Projektų parengimo Teritorijų planavimo projekto vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 682 60331, el. p. ieva.matulionyte@ltginfra.lt, jai nesant, Teritorijų planavimo projektų projekto vadovė Inga Joteikienė, tel. +370 667 21284, el. p. inga.joteikiene@ltginfra.lt. Projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt.

Paslaugų teikėjas – UAB „Tyrens Lietuva“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7, 44192 Kaunas, tel. +370 68727617, el. p. info@tyrens.lt, interneto svetainė www.tyrens.lt, atsakingas asmuo – Žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus projekto vadovė Ieva Petruškevičiūtė tel. +370 682 50644, el. p. ieva.petruskeviciute@tyrens.lt.

Projekto teritorija – Specialiojo plano sprendinių, numatančių geležinkelių infrastruktūros Kauno geležinkelių mazge susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos sprendinius Kauno miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės teritorijose, vieta. Bendras Projekto teritorijos plotas apie 649 ha.

Visą informaciją apie rengiamą Projektą galima gauti ir pasiūlymus teikti aukščiau nurodytais kontaktais. Taip pat informacija apie pradedamą rengti Projektą skelbiama:

–        AB „Lietuvos geležinkeliai“ interneto svetainėje adresu https://rail-baltica.lt/apie-projekta/informacija-visuomenei/;

–        Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/zemes-paemimo-visuomenes-poreikiams-projektai/;

–        Projektas papildomai viešinamas Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1zumL10

Informacija apie tai, nuo kada ir kur bus galima susipažinti su parengtu Projektu, ir (arba) kita informacija bus pateikta papildomai. Apie atliekamus kadastrinius matavimus ir vertinamo turto apžiūrą žemės savininkai ir (arba) naudotojai bus informuoti tai reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (bus siunčiami pranešimai per E. pristatymo sistemą, nesant tokios galimybės – deklaruotos gyvenamosios vietos adresu).

Daugiau informacijos apie žemės paėmimo (išpirkimo) visuomenės poreikiams procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje „Rail Baltica DUK“: https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/gelezinkeliu-transportas-1/patvirtinta-optimali-rail-balticos-ruozo-kaunas-vilnius-alternatyva/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk/.

Už šio dokumento/publikacijos turinį atsakingas autorius ir dokumentas nebūtinai atspindi Europos Sąjungos nuomonę, pagal reikalavimus nustatytus EITP viešinimo gairėse (https://cinea.ec.europa.eu/communication-toolkit_en) bei projekto „Rail Baltica“ logotipas pagal reikalavimus nustatytus projekto „Rail Baltica“ logotipo naudojimo gairėse (http://www.railbaltica.org).