Dėl 0,0595 ha žemės sklypo suformavimo M.K.Čiurlionio gatvėje detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2012-12-05

Vadovaudamasi Planų ir programų atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-456 (Žin., 2004, Nr. 136-4971) 13 punktu ir SPAV subjektų išvadomis, UAB „Kelprojektas” informuoja, kad 2012 m. gruodžio 3 d. planavimo organizatorius priėmė sprendimą neatlikti 0,0595 ha ploto žemės sklypo suformavimo M. K. Čiurlionio g., Kazlų Rūdoje detaliojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Informaciją dėl priimto sprendimo neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo motyvų iki 2012-12-20 teikia planavimo organizatoriaus UAB „Kelprojektas” (I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, adresas internete www.tyrens.lt) atstovė Genovaitė Kederienė, tel. (837) 228109, kab. Nr. 244, faks. (8 37) 205 227, el. paštas genovaite.kederiene@tyrens.lt).

Susipažinti su projektu galite čia.